Historie

1908 - 1914 Jak to vlastně začalo

Sportovní klub SPARTA KOŠÍŘE vznikl v roce 1908. V tomto, dnes již památném roce, se rozhodlo několik mladých sportovních nadšenců založit v Košířích sportovní kroužek, ve kterém by pěstovali hru "football" zvanou, kterou by svému tělu i duchu prospívali. Byli to zejména: Václav Plachý, Jindřich Kolář, Otto Rychtařík, Václav Řepka, Hrdlička, B. Potužník, Oldřich Krňanský, M. Gierich, A. Makal, O. Girgal a další, kteří neváhali svůj veškerý volný čas a skromné finanční prostředky věnovat na to, aby jejich klub mohl vůbec existovat. Toto vše se dělo v době, kdy všechny tyto kroužky, kluby a sdružení měly "jepičí život".


V tehdejší době se obyčejně podobné spolky zakládaly na jaře a na podzim, na konci sezóny, obyčejně zanikaly. Byl to však nezdolný elán a dobrý soulad několika málo členů klubu, hochů sotva škole odrostlých, kteří z hubených příjmů učedníka spláceli dluh, vzniklý nákupem sportovního inventáře na úvěr.

Poměry se brzy pod vedením tehdejšího předsedy O. Krňanského zkonsolidovaly a kroužek sílil. Klubová místnost byla v těch dobách u "Chadimů", jejíž majitel p. Krebich byl velkým příznivcem sportu a mnohdy v případě potřeby i finančně vypomohl. Ve funkci předsedy vystřídal později O. Krňanského O. Girgal a později J. Červený. Za předsednictví J. Červeného se upevnila klubová morálka a po přistoupení Zopfa, Saldy, Karla Slívy, Nováka, Duchače, Viktora Olekšuka, Absolona, Skopového a Minaříka získal klub dobrý hráčský materiál, a tak se stala Sparta nebezpečným soupeřem všem okolním klubům. Zvlášť k tomu přispěla skutečnost, že Sparta získala vlastní hřiště, které stálo tehdy mezi tzv. obecními domy. Se stoupající výkonností množil se i počet přispívajících členů, který dostoupil vrcholu po přestěhování do místností "U modré hvězdy". V té době nastává rozkvět Sparty Košíře, neboť majitelka hostince p. Horová štědře podporovala snahy celého klubu a klubové místnosti bývaly svědky bujarého veselí po dobytých vítězstvích, jimiž sezóna roku 1913 oplývala. Z této doby se datují také mnohé klubové písně, dnes již dávno zapomenuté. Rok 1914 znamenal pro klub novou éru vývoje. Následkem stále stoupající popularity klubu přistupovali noví členové a zvláště dobří funkcionáři, jejichž první snahou bylo zavést v klubu řádnou administrativu, což se jim plně podařilo.

Vytvořte si webové stránky zdarma!